Pháp luật sở hữu trí tuệ

Giải quyết tranh chấp & xử lý xâm phạm quyền

Favi thực hiện các dịch vụ trong việc phối hợp có hiệu quả với các cơ quan có thẩm quyền Việt Nam tiến hành các biện pháp thực thi quyền chống lại vi phạm quyền nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả và sáng chế để đảm bảo rằng quyền sở hữu trí tuệ của các khách hàng được bảo hộ phù hợp với mục tiêu và chiến lược của họ trên thị trường. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

• Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong các vụ tranh chấp và kiếu nại liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm:

• Khiếu nại các quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ;

• Phản đối đơn xin cấp Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp;

• Phản đối các quyết định cấp Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp của cơ quan Nhà nước

• Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm:

• Yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định và kết luận về các hành vi vi phạm các đối tượng sở hữu trí tuệ;

• Yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm;

• Yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm;

• Tham gia tố tụng với tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng liên quan đến sở hữu trí tuệ tại Toà án có thẩm quyền.